Titel Another World (The world is too much with us)
Text Johan Ederfors och William Wordsworth
Musik Johan Ederfors
År 2014
Besättning SATB och stråkkvintett (violin 1, violin 2, viola, cello och kontrabas)
Duration 13 min
Beställ noter Svensk Musik