Titel Männskornas vägar de växla
Text Jacob Tegengren
År 1999
Besättning sopranröst och piano
Duration ca 4 min
Beställ noter Svensk Musik